หลักสูตรทำอาหารเช้า(1)                       
  หลักสูตรทำอาหารเช้า(2)
  หลักสูตรอาหารเช้าสำหรับเปิดร้าน
  ไอศครีมโฮมเมด (1)
  ไอศครีมโฮมเมด (2)
  ไอศครีมโฮมเมดสำหรับเปิดร้าน
  หลักสูตรพื้นฐานไวท์ซอส
  หลักสูตรพื้นฐาน ซอสมะเขือเทศสด
  สเต็กซอสสำหรับเปิดร้าน
  อาหารยุโรปสำหรับเปิดร้าน
  อาหารเทศกาล
  การทำแฮมรมควัน
  การทำบาร์บีคิว
  การทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสมุนไพรจีน
  พื้นฐานการใช้มีด(Skill Development)
 
หลักสูตรทำอาหารเช้า(1)

   เหมาะสำหรับ: กุ๊กที่ต้องการเป็นมืออาชีพ หรือ บุคคลทั่วไป
   ระยะเวลาเรียน: 2 - 3 ครั้ง / 16 ชั่วโมง
   รายละเอียด: ภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ
   ระดับของทักษะ: #1 - #2
   ค่าเรียนท่านละ: - บาท

   เงื่อนไข
      ลงทะเบียนล่วงหน้า _3_ สัปดาห์ และชำระค่าเรียนเต็มจำนวน
      อุปกรณ์ และ วัตถุดิบ ทางสถาบันจัดเตรียมไว้ให้ครบทุกอย่าง

    รายละเอียดของหลักสูตร

     การทำ ไข่ดาวชนิดต่างๆที่นิยม เช่น Sunny Sideup, OverEasy
     การทำไข่คน (Scramble Egg)
     การทำไข่ดาวน้ำ(Poached Egg)
     การทำไข่ม้วน(Omelet) และไข่ม้วนสอดไส้.
     การทำ Home Fried สำหรับเข้าชุดอาหารเช้า

   ระดับทักษะ คือ #1). ง่าย #2). ปานกลาง #3). ต้องมืพื้นฐานการประกอบอาหาร
   Level of Difficulty: 1) Basic. 2) Intermediate. 3) Advance.